PISARSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ w Katowicach-Ligocie.
Wczoraj odbyło się pierwsze z czterech spotkań autorskich. Autor zapoznał uczestników z procesem tworzenia pracy literackiej z gatunku literatury wspomnieniowej.
Po odczytaniu fragmentów związanych z historycznymi miejscami w Polsce, ze szczególnym podkreśleniem Śląska, przeprowadzono konkurs z uczestnikami.
Potrzebna była dogrywka pomiędzy dwiema Uczestniczkami, które zgromadziły komplet punktów.
Ostatecznie nagrodą pieniężną wygrała Pani Agnieszka, II-gie miejsce z dużym kompletem książek zdobyła Pani Alicja, a III-cie z mniejszym kompletem także Pani - Angelika.
Klubowy klimat sprzyjał dalszej dyskusji.
Spotkanie organizowane zostało przez Fundację ACONSS i było współfinansowane ze środków UM Katowice.

W dniu 07.10.2019 r. o godz. 16:00  okazja do drugiego spotkania, w ramach katowickiego cyklu: „ Pisarskie Spotkania z Historią”.

 Zapraszamy do Klubu „ Józefinka” Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Józefowska 100, Katowice . Wstęp wolny.

Cykl jest realizowany w ramach miejskiego projektu kulturalnego, literackiego. Uczestnicy spotkania będą mogli wziąć także udział w konkursie na temat kultury, tradycji oraz historii Śląska.
Projekt obejmuje propagowanie polskich autorów poprzez edukację o tradycjach i historii, w tym historii lokalnej - zawartej w autorskiej książce. Konkurs z nagrodami będzie miał charakter kulturalno-edukacyjny i związany będzie ze Śląskiem. Kanwą tematu przewodniego, będą historie zawarte w wymienionej książce „Czarna biel. Wspomnienia”.
Przedstawiał je będzie katowicki pisarz Marian Nocoń, autor kilku książek, w tym dwóch nagrodzonych tytułem Najlepszej Książki Roku (2016 i 2017) - w ogólnopolskim plebiscycie portalu literackiego Granice.pl. Jedną z nich była książka pt. „Czarna biel. Wspomnienia”.

Zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Katowice.