PISARSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ w Katowicach-Ligocie.
Wczoraj odbyło się pierwsze z czterech spotkań autorskich. Autor zapoznał uczestników z procesem tworzenia pracy literackiej z gatunku literatury wspomnieniowej.
Po odczytaniu fragmentów związanych z historycznymi miejscami w Polsce, ze szczególnym podkreśleniem Śląska, przeprowadzono konkurs z uczestnikami.
Potrzebna była dogrywka pomiędzy dwiema Uczestniczkami, które zgromadziły komplet punktów.
Ostatecznie nagrodą pieniężną wygrała Pani Agnieszka, II-gie miejsce z dużym kompletem książek zdobyła Pani Alicja, a III-cie z mniejszym kompletem także Pani - Angelika.
Klubowy klimat sprzyjał dalszej dyskusji.
Spotkanie organizowane zostało przez Fundację ACONSS i było współfinansowane ze środków UM Katowice.