Pod koniec listopada (28.11.), odbyło ostatnie z czterech spotkań z cyklu „Pisarskie spotkania z historią”.

Tym razem, wybranym miejscem stało się Giszowieckie Centrum Kultury w Katowicach. Po ciepłym przywitaniu, uczestnicy spotkania zapoznali się z historią opisaną w książkach katowickiego autora. Nie tylko historią Polski, ale też tą lokalną, bowiem fragmenty jego książki „Czarna biel. Wspomnienia”, przywodziły wspomnienia bohaterki ze śląskiego, katowickiego terenu. Przez blisko dwie godziny, uczestnicy aktywnie brali udział w spotkaniu. Mile zaskoczeni, z chęcią wzięli udział w konkursie audio medialnym o wiedzy z tradycji tego regionu i historii polskiej opisanej w przytoczonych przez autora książkach. Kolejny raz, trzeba było rozstrzygać o miejscu uczestników konkursu na drodze dogrywek z wiedzy. Bowiem najlepsi zdobyli tą samą ilość punktów.. Na koniec tłumnie stanęli w kolejce po autograf pisarski, deklarując już swoje uczestnictwo w przyszłym roku.