W grudniu, coraz częściej myśli się o rozliczeniach i podsumowaniach kończącego się roku. W Fundacji ACONSS praca jeszcze wre. Rozpoczęliśmy bowiem właśnie kolejny projekt wraz z Fundacją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.. Nosi on nazwę „CZYTAJĄCY ŻYJE BOGACIEJ”.

W jego ramach, zawiera się jeden z naszych celów statutowych, którym jest w pierwszym rzędzie propagowanie polskiej literatury, kultury, historii oraz polskich zabytków. Z kolei Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. realizuje w imieniu Fundatora krótkoterminowe i długofalowe programy w ramach trzech głównych obszarów, w tym dotyczącym kultury i tradycji.

Może zaczynacie się domyślać. Otóż celem projektu, który właśnie współfinansuje Fundacja ARP z Warszawy, łączy także nasze wspólne cele, jest wydanie powieści w formie papierowej książki. Książki polskiego autora. Jej akcja osadzona jest współcześnie między innymi na jednym z polskich zamków.

Jest to specjalne wydanie promocyjne i limitowane. Dostępne jedynie podczas wydarzeń organizowanych przez Fundację ACONSS, aby podkreślić uwagę, jaką przykładamy w propagowaniu polskiej literatury, która w atrakcyjny sposób potrafi zwrócić uwagę i przybliżyć polskie zabytki. W tym przypadku chodzi zwłaszcza o późnorenesansową siedzibę Leszczyńskich. Z uwagi na podobieństwo, zwany Małym Wawelem.

Wiecie, o jaki zamek chodzi?